Екип

Професионална визитка на педагогическия, медицинския и непедагогическия персонал на ДГ „Осми март” през учебната 2019/2020 година:Педагогочески персонал Непедагогически персонал

Директор:

Ивелина Атанасова

 

Група „СЛЪНЦЕ“

Старши учител – Веселина Паскалева

Учител – Пламена Панова

Учител - Габриела Калайджиева

 

Група „УСМИВКИ”

Старши учител – Даниела  Иванова

Учител – Мария Димова

 

Група „МЕЧО ПУХ”

Старши учител – Емил Фиданчев

Учител – Мариета Борисова

 

Група „Лъвчета”

Старши учител – Румяна Георгиева

Старши учител – Живка Христова

  

Група „Звездичка”

Старши учител – Небие Алиева

Учител – Деница Димитрова


Група – „Веселушко”

Старши учител – Айше Узунова

Старши учител - Албена  Димчева

 

Група – „Дъга”

Старши учител – Снежана Димитрова

Старши учител –Виолета Николова

Счетоводител:

Мария Стефанова

 

ЗАТС:

Лиляна Русева

 

Медицинска сестра:

Галиана Славчева

Помощник възпитатели:

Мария Иванова

Цветанка Димитрова

Венцислава Грозданова

Диляна Симеонова

Дияна Иванова

Марияна Маринова

Надежда Дамянова

Юрке Ереджебова